Thay đổi giám đốc công ty

Thay đổi giám đốc công ty là gì? Thay đổi giám đốc có phải báo cơ quan thuế? Thay đổi giám đốc có phải ký lại hợp đồng? Thay đổi giám đốc có phải thay đổi chữ ký số?…..Có rất rất nhiều câu hỏi có liên quan đến nội dung này, Innovi Adisory sẽ giải đáp qua phần tư vấn và hướng dẫn dưới đây.

Giám đốc công ty là gì? Có được thay đổi giám đốc công ty không?

Luật Doanh nghiệp 2020  tại Điều 63 quy định Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty, được bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị công ty. Thông thường, giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ như sau:

 • Điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty
 • Thực hiện các quyết định, nghị quyết của chủ sở hữu/ hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị
 • Tuyển dụng lao động và đề xuất phương án tổ chức công ty, bổ nhiệm các vị trí, chức danh thuộc thẩm quyền
 • Trình báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, xử lý lỗ trong kinh doanh
 • Nhân danh công ty ký kết các hợp đồng giao dịch
 • Các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu/ hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị

Doanh nghiệp có thể có nhiều giám đốc và có quyền thay đổi giám đốc theo nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn lựa chọn giám đốc:

 • Không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020: người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; công chức, viên chức; sĩ quan; người chưa thành niên;….
 • Đủ trình độ và kinh nghiệm quản trị điều hành công ty phù hợp với yêu cầu cũng như quy định tại Điều lệ công ty
 • Riêng các doanh nghiệp nhà nước và công ty con phải đáp ứng các quy định riêng của doanh nghiệp nhà nước và không được có quan hệ huyết thống với người quản lý, kiểm soát, người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước
thay doi giam doc cong ty 1
Các quy định liên quan đến tiêu chuẩn và thay đổi giám đốc

Các bước cần làm khi thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty

Như trên đã nêu, giám đốc công ty thường là người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên trong một số trường hợp công ty quyết định chức danh người đại diện theo pháp luật không phải là giám đốc, có thể là: Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị, …..

Đối với trường hợp giám đốc không là người đại diện theo pháp luật, để thay đổi giám đốc cần thực hiện các bước dưới đây

 • Chủ sở hữu/ hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị ra quyết định miễn nhiệm giám đốc cũ
 • Công ty ký hợp đồng tuyển dụng giám đốc mới
 • Chủ sở hữu/ hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm giám đốc mới
 • Doanh nghiệp lưu lại các hồ sơ pháp lý thay đổi giám đốc công ty

Đối với trường hợp giám đốc là người đại diện theo pháp luật, để thay đổi giám đốc cần thực hiện các bước dưới đây

 • Chủ sở hữu/ hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị ra quyết định miễn nhiệm giám đốc cũ
 • Công ty ký hợp đồng tuyển dụng giám đốc mới
 • Chủ sở hữu/ hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị ra quyết định bổ  nhiệm giám đốc mới
 • Công ty chuẩn bị bộ hồ sơ để thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật và cũng là thay đổi giám đốc 
 • Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại phòng đăng ký kinh doanh
 • Nhận đăng ký kinh doanh mới sau khi được phê duyệt
thay doi giam doc cong ty 2
Các bước thực hiện thay đổi giám đốc công ty

Các việc cần làm sau khi thay đổi giám đốc công ty

Hoàn thành các thủ tục nêu trên, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với thông tin giám đốc đã được cập nhật sang nhân sự mới, doanh nghiệp cần tiếp tục hoàn thành một số thủ tục khác để cập nhật việc đã thay đổi giám đốc công ty, bao gồm:

Thủ tục về thuế khi đã thay đổi giám đốc công ty

Trước đây, thông tin thuế và thông tin đăng ký kinh doanh chưa liên thông, doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan thuế khi có sự thay đổi giám đốc công ty. Từ năm 2015, hệ thống thông tin hai bên đã liên thông nên doanh nghiệp chỉ cần thực hiện xong thủ tục thay đổi với phòng đăng ký kinh doanh, thông tin giám đốc mới sẽ tự được cập nhật tại hệ thống thuế.

Thủ tục khác có liên quan sau khi hoàn thành việc thay đổi giám đốc công ty

 • Khắc dấu chức danh, dấu chữ ký giám đốc mới
 • Thay đổi thông tin người đại diện chủ tài khoản với ngân hàng nơi công ty mở tài khoản giao dịch
 • Thông báo với toàn bộ nhân viên công ty, các đối tác, khách hàng về việc thay đổi giám đốc công ty
 • Thay đổi các loại giấy tờ có liên quan của doanh nghiệp có ghi tên giám đốc cũ

Với những thông tin nêu trên, Innovi Advisory rất mong đã giải đáp, hướng dẫn được cho quý công ty các thủ tục cần thực hiện khi thay đổi giám đốc công ty
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN INNOVI

INNOVI ADVISORY là công ty tư vấn trong các lĩnh vực:

 • Đăng ký doanh nghiệp
 • Đăng ký đầu tư
 • Thuế, kế toán
 • Bảo hiểm xã hội
 • Mua bán doanh nghiệp
 • Bảo hộ sở hữu trí tuệ
 • Khởi nghiệp, vận hành doanh nghiệp

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bài viết liên quan

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh

Nội dung bài viếtGiám đốc công ty là gì? Có được thay đổi giám đốc công ty không?Các bước cần làm

Thủ tục đóng cửa công ty

Nội dung bài viếtGiám đốc công ty là gì? Có được thay đổi giám đốc công ty không?Các bước cần làm

Thủ tục tạm ngưng công ty

Nội dung bài viếtGiám đốc công ty là gì? Có được thay đổi giám đốc công ty không?Các bước cần làm

Để lại đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ tư vấn

Bài viết mới

0918520399

m.me/InnoviAdvisory

0918520399