Hướng Dẫn Thủ Tục Cho Doanh Nghiệp/hộ Kinh Doanh/người Lao Động Nhận Hỗ Trợ Khó Khăn Do Covid

 Để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết  68/NĐ-CP ngày 01/07/2021 và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021, theo đó dangkykinhdoanhvietnam tổng hợp nội dung các mức hỗ trợ đáng chú ý và các biểu mẫu thực hiện thủ tục nhận hỗ trợ như sau:

Hỗ trợ người lao động

1. Người lao động được hỗ trợ từ 1.855.000 đồng – 3.710.000 đồng/ người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tương ứng từ 15 ngày- dưới 30 ngày và từ 1 tháng (30 ngày) trở lên

Ngoài ra người lao động mang thai, nuôi con nhỏ/trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000/1 trẻ em

* Thủ tục: Doanh nghiệp gửi hồ sơ xác nhận tới cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận, sau đó gửi hồ sơ tới UBND cấp quận/huyện để trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và chi trả tiền hỗ trợ

* Hồ sơ:

+Bản sao văn bản thỏa thuận hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương;

+ Danh sách lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm

+Bản sao chứng thực giấy tờ đối với người mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi: Giấy khai sinh; Giấy tờ chứng minh mang thai;….

2. Người lao động được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người đối với người lao động bị ngừng việc do phải cách ly y tế hoặc trong vùng phong tỏa bởi COVID-19

Ngoài ra người lao động mang thai, nuôi con nhỏ/trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000/1 trẻ em

* Thủ tục: Doanh nghiệp gửi hồ sơ xác nhận tới cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận, sau đó gửi hồ sơ tới UBND cấp quận/huyện để trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và chi trả tiền hỗ trợ

* Hồ sơ:

+Bản sao văn bản yêu cầu cách ly, thông báo phong tỏa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

+ Danh sách lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm

+Bản sao chứng thực giấy tờ đối với người mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi: Giấy khai sinh; Giấy tờ chứng minh mang thai;….

3.  Người lao động được hỗ trợ 3.710.000 đồng/người đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ngoài ra người lao động mang thai, nuôi con nhỏ/trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000/1 trẻ em

* Thủ tục: Người lao động gửi hồ sơ tới trung tâm dịch vụ việc làm sau đó trung tâm gửi hồ sơ tới Sở LĐTBXH trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và chi trả tiền hỗ trợ

* Hồ sơ:

+Bản sao HĐLĐ  hoặc quyết định thôi việc,…

+ Bản sao sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về việc tham gia BHXH

+Bản sao chứng thực giấy tờ đối với người mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi: Giấy khai sinh; Giấy tờ chứng minh mang thai;….

4. Viên chức hoạt động nghệ thuật đươc hỗ trợ 3.710.000 đồng/người

* Thủ tục: Đơn vị quản lý viên chức  gửi hồ sơ tới  Sở VHTT và du lịch trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và chi trả tiền hỗ trợ

* Hồ sơ:

+ Danh sách đề nghị hỗ trợ

5. Hướng dẫn viên du lịch đươc hỗ trợ 3.710.000 đồng/người

* Thủ tục: Đơn vị quản lý viên chức  gửi hồ sơ tới  Sở VHTT và du lịch trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và chi trả tiền hỗ trợ

* Hồ sơ:

+ Đề nghị hỗ trợ

+ Bản sao chứng thực: HĐLĐ, thẻ hướng dẫn viên du lịch

Hỗ trợ người kinh doanh

Hộ kinh doanh đươc hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ đối với hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên

* Thủ tục: Hộ kinh doanh  gửi hồ sơ tới  UBND cấp xã/phường để UBND cấp xã/phường gửi Chi cục Thuế trình UBND huyện và tiếp tục trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và chi trả tiền hỗ trợ

* Hồ sơ:

+ Đề nghị hỗ trợ

+ Bản sao chứng thực: HĐLĐ, thẻ hướng dẫn viên du lịch

Hỗ trợ doanh nghiệp

1.Hỗ trợ người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

* Mức cho vay: Tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động ngừng việc thực tế hoặc đang làm việc

* Thời hạn vay vốn: dưới 12 tháng

*Thủ tục: Người sử dụng lao động gửi hồ sơ tới Ngân hàng chính sách xã hội để phê duyệt cho vay

* Hồ sơ:

+ Đề nghị vay vốn

+ Danh sách người lao động

+ Bản sao chứng thực: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/HTX/ Hộ kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp FDI…

2. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

3. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

TẢI BIỂU MẪU DƯỚI ĐÂY:

Bài viết liên quan

Để lại đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0918520399

m.me/InnoviAdvisory

0918520399